قیمت محصولات گرمایشی گرمانوین

بروزرسانی خرداد 1403

کد محصول

نام محصول

ظرفیت حرارتی

قیمت محصول

G22UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 22000

490.000.000 ریال

G35UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 30000

510.000.000 ریال

G40UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 35000

530.000.000 ریال

G50UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 45000

550.000.000 ریال

G55UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 50000

570.000.000 ریال

GHN150

کوره هوای گرم

kc/h 150000

700.000.000 ریال

GHN250

کوره هوای گرم

kc/h 250000

850.000.000 ریال

GRM

هیتر سرامیکی

kc/h 12000

254.000.000 ریال

GRL

هیتر سرامیکی

kc/h 15000

297.000.000 ریال

بروزرسانی خرداد 1403

کد محصول

نام محصول

ظرفیت سرمایش

قیمت محصول

SN28-3

کولر صنعتی سلولزی آکسیال

28000 متر مکعب بر ساعت

470.000.000 ریال

SN40-3

کولر صنعتی سلولزی آکسیال

40000 متر مکعب بر ساعت

500.000.000 ریال

SN48-3

کولر صنعتی سلولزی آکسیال

48000 متر مکعب بر ساعت

550.000.000 ریال

SNF13

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

13000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNF25

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

25000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNF32

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

32000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNF50

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

50000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNP

پد کولر گلخانه

45000 متر مکعب بر ساعت

550.000.000 ریال

SF-25

پنکه مه پاش

100 متر مربع

195.000.000 ریال

EF-100

فن اگزاست گلخانه

450 متر مربع

150.000.000 ریال

EF-140

فن اگزاست گلخانه

650 متر مربع

185.000.000 ریال

SFA-40

فن سیرکوله 40

4100 متر مکعب بر ساعت

48.000.000 ریال

SFA-50

فن سیرکوله 50

6150 متر مکعب بر ساعت

51.000.000 ریال

SFA-60

فن سیرکوله 60

9600 متر مکعب بر ساعت

80.000.000 ریال