قیمت محصولات گرمایشی گرمانوین

بروزرسانی شهریور 1402

کد محصول

نام محصول

ظرفیت حرارتی

قیمت محصول

G22UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 22000

410.000.000 ریال

G35UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 30000

425.000.000 ریال

G40UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 35000

440.000.000 ریال

G50UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 45000

455.000.000 ریال

G55UN

هیتر تابشی گرماتاب

kc/h 50000

470.000.000 ریال

GHN150

کوره هوای گرم

kc/h 150000

700.000.000 ریال

GHN250

کوره هوای گرم

kc/h 250000

850.000.000 ریال

GRM

هیتر سرامیکی

kc/h 12000

240.000.000 ریال

GRL

هیتر سرامیکی

kc/h 15000

270.000.000 ریال

بروزرسانی شهریور 1402

کد محصول

نام محصول

ظرفیت سرمایش

قیمت محصول

SN28-3

کولر صنعتی سلولزی آکسیال

28000 متر مکعب بر ساعت

430.000.000 ریال

SN40-3

کولر صنعتی سلولزی آکسیال

40000 متر مکعب بر ساعت

450.000.000 ریال

SN48-3

کولر صنعتی سلولزی آکسیال

48000 متر مکعب بر ساعت

480.000.000 ریال

SNF13

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

13000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNF25

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

25000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNF32

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

32000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNF50

کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ

50000 متر مکعب بر ساعت

استعلام گرفته شود

SNP

پد کولر گلخانه

45000 متر مکعب بر ساعت

480.000.000 ریال

SF-25

پنکه مه پاش

100 متر مربع

98.000.000 ریال

EF-100

فن اگزاست گلخانه

450 متر مربع

138.000.000 ریال

EF-140

فن اگزاست گلخانه

650 متر مربع

168.000.000 ریال

SFA-40

فن سیرکوله 40

4100 متر مکعب بر ساعت

42.000.000 ریال

SFA-50

فن سیرکوله 50

6150 متر مکعب بر ساعت

49.000.000 ریال

SFA-60

فن سیرکوله 60

9600 متر مکعب بر ساعت

73.000.000 ریال